• Slider
  • Slider2

Wyburzenia

Kominy
Czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne
Skracanie, demontaż kominów stalowych, burzenie kominów ceglanych i żelbetowych
Ekspertyzy techniczne kominów
Montaż i naprawa oświetlenia
Wymiana oświetlenia
Zaprawki cementem szybko wiążącym
Wysokościowe prace demontażowe,
skuwanie odspojonych elementów,
wycinanie konstrukcji stalowych.