• Slider
  • Slider2

Obiekty sakralne

Wieże i elewacje obiektów sakralnych:

Uzupełnianie ubytków w kamieniu i cegle oraz reprofilacja powierzchni kształtowych,
Czyszczenie hydromechaniczne oraz strumieniowo ścierne elewacji i dachu,
Impregnacja, uszczelnianie i zabezpieczenie ścian oraz elementów architektonicznych,
Prace malarskie: elewacji oraz czap wież
Prace impregnacyjne preparatami solnymi konstrukcji drewnianej wież oraz dachu
Iniekcje fundamentowe
Kompleksowe wykonanie instalacji odgromowej oraz świetlnej (ozdobnej lub sygnalizacyjnej) na wieżach kościołów,
Prace dekarsko-blacharskie w miedzi i cynku oraz wykonanie powłok bitumicznych.