• Slider
  • Slider2

Instalacje odgromowe

Wymiana przewodów instalacji odgromowej
Na instalację odgromową składają się zwody (maszty odgromowe przyjmujące wyładowania atmosferyczne, przewody odprowadzające i uziom odpowiadający za odprowadzenie prądu udarowego do ziemi. Tylko jeśli instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującą normą polską PN-86/E 05003.01, można mieć pewność, że zapewni ochronę odgromową obiektów budowlanych przed wyładowaniami atmosferycznymi. Wykonując prace typu wymiana przewodów instalacji odgromowej, należy zachować wymagania wskazane w powyższej normie. Niektórzy wykonawcy korzystają z drutu o średnicy 6 mm. Nie jest to prawidłowe postępowanie, zagraża pożarem i nie spełnia wymogów ubezpieczycieli. Wszystkie prace związane z wymianą instalacji odgromowej wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami. Przy wymianie używamy drutu o średnicy 8 mm, co daje to gwarancję właściwego zabezpieczenia obiektu. Roboty wykonujemy w każdych warunkach. Jesteśmy przygotowani do prac na wysokości z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu alpinistycznego.